Kronofogden

Kronofogden är en myndighet som många förknippar med något dåligt, då denna myndighet faktiskt har en ganska svår och jobbig uppgift, nämligen se till så att alla obetalda skulder blir betalda. De flesta vill därför göra allt de kan för att undvika att ha med Kronofogden att göra, eftersom det faktum att man kommer i kontakt med dem innebär att man drabbats av betalningssvårigheter av något slag.

Dock är Kronofogden precis som andra myndigheter en myndighet som i allra högsta grad styrs av en rad olika lagar och bestämmelser, så de har inte rätt att göra exakt vad de vill, hur de vill och när de vill.

kronofogden

Hanterar både privata och statliga fordringar

Kronofogden hanterar både privata och statliga fordringar av olika storlekar. Alla sorts skulder som inte blir betalda kan därför göra att man får med Kronofogden att göra.

Kronofogden har dock som en statlig myndighet även ett ansvar att försöka hjälpa dem som har skulder hos dem, genom att lägga upp avbetalningsplaner och liknande som kan göra det lättare för de skuldsatta personerna att betala tillbaka det de är skyldiga.

Totalt har man över 2 000 anställda, samt flera kontor runt om i landet för att kunna bedriva denna verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Skuld hos Kronofogden

Att ha en skuld hos Kronofogden innebär i regel att man tappar all sin kreditvärdighet omedelbart. Det är därför i regel inte möjligt att få nya lån eller avbetalningsplaner eller liknande om man har en skuld hos dem. Efter att en skuld hos dem reglerats ligger dock skulden inte kvar, utan övergår till en så kallad betalningsanmärkning, som tyder på att en skuld hos dem funnits förr.

Även förekomsten av betalningsanmärkningar kan göra det svårare att få lån och ingå vissa avtal. Men det finns ändå vissa lånegivare och andra företag som kan tänka sig att ingå avtal med personer som har betalningsanmärkningar, så detta brukar inte anses som ett lika definitivt eller allvarligt problem som en skuld hos Kronofogden.